Chuẩn đầu ra & Chương trình ngành học

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1203

Số lượt truy cập: 89641566

Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Luật 21/09/2023 14:28
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Truyền thông đa phương tiện 21/09/2023 11:29
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Tâm lý học 21/09/2023 11:25
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Tâm lý học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Công nghệ thông tin 21/09/2023 11:22
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Quản trị Du lịch và lữ hành 21/09/2023 11:08
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Quản trị Du lịch và lữ hành của Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Quản trị kinh doanh 21/09/2023 11:00
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Công tác xã hội 21/09/2023 10:42
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Giới & Phát triển 21/09/2023 10:16
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Giới & Phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Kinh tế 21/09/2023 10:10
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Kinh tế của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Luật Kinh tế 21/09/2023 10:07
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Luật Kinh tế của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Chương trình LKĐT chuyên ngành QTKD giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và ĐH Đại học Minh Truyền, Đài Loan 24/11/2022 15:33
Ngày 05/10/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định: Công bố chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế giữa...
Phê duyệt mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình ĐT ngành QTKD chất lượng cao 15/09/2022 13:20
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định phê duyệt mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH 21/06/2022 10:29
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành CTXH.
Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện 09/06/2022 18:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện.
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin 07/06/2022 17:34
Ngày 24/5/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 320/QĐ-HVPNVN về việc phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ thông tin. 
Chương trình dạy học trình độ đại học ngành Luật 01/10/2021 14:13
Ngày 27/9/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định phê duyệt và ban hành Chương trình dạy học trình độ đại học ngành Luật.
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 29/09/2021 15:12
Ngày 15/9/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội 21/09/2021 18:21
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội.
Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh 21/09/2021 12:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.
Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Giới và phát triển 20/09/2021 11:51
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Giới và phát triển.
Chuẩn đầu ra và Chương trình đạo tạo ngành Kinh tế 25/09/2020 11:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Kinh tế.  
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học 25/09/2020 11:03
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học.  
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế 25/09/2020 10:54
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế.  
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH 14/05/2019 14:30
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ths ngành CTXH
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy 16/10/2015 14:57
Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt nam đã ký Quyết định 263/QĐ-HVPNVN  về việc ban hành bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam
Chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội 22/10/2014 00:00
Phát huy tiềm năng và những thế mạnh vốn có trong công tác đào tạo, bồi dưỡng hơn 50 năm qua đồng thời tiếp thu, lĩnh hội có chọn lọc, sáng tạo kinh nghiệm của các trường Đại học, các Học viện đi...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 07/08/2023 16:03
Ngày 04/8/2023, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định 748/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học được áp dụng từ năm học 2023 - 2024 thay thế cho Quyết định số...
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Công tác xã hội 28/06/2023 18:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Công tác xã hội.
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh 15/06/2023 12:04
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh.
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật 25/05/2023 12:08
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật.
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo các ngành học 21/10/2022 00:09
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra các ngành học.
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ThS ngành QTKD 22/06/2022 10:38
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành QTKD.  
Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22/09/2021 11:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành .
Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học Xã hội học 21/07/2021 15:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học Xã hội học.
Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học Công nghệ thông tin 30/06/2021 16:21
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học Công nghệ thông tin.
Quyết định phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành Xã hội học 21/06/2021 16:11
Ngày 19/6/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 367/QĐ-HVPNVN về việc phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành Xã hội học. 
Quyết định phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành CNTT 01/06/2021 17:24
Ngày 24/5/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 320/QĐ-HVPNVN về việc phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ thông tin. 
Công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành đại học 21/11/2019 16:53
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 6 ngành đại học: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới & phát triển, Luật, Quản trị du lịch & lữ hành, Truyền thông đa...
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD 09/04/2019 16:39
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD
Chương trình liên thông Trung cấp - ĐH ngành CTXH 14/01/2019 16:43
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chương trình liên thông Trung cấp - ĐH ngành CTXH
Chương trình liên thông Trung cấp - Cao đẳng ngành CTXH 08/01/2019 16:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Chương trình liên thông Trung cấp - Cao đẳng ngành CTXH