Công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1729

Số lượt truy cập: 89642467

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 02/01/2024 15:02
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023.
Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá CLGD Học viện Phụ nữ Việt Nam 10/01/2022 18:25
Ngày 01/9/2020, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng đã ký Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD Về việc thẩm định kết...
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 29/11/2021 19:18
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 29/12/2020 19:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020.
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo thạc sĩ 2022 - 2023 16/07/2023 15:56
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo thạc sĩ 2022 - 2023.
Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học 2022 - 2023 15/07/2023 15:58
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học 2022 - 2023.  
Báo cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2022 - 2023 14/07/2023 15:53
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2022 - 2023.
Khảo sát đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 28/06/2023 10:39
Nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát ý kiến đánh giá về các nội dung liên quan đến...
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 10/05/2023 11:34
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Luật 02/05/2023 15:08
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Luật.
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội 21/04/2023 15:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 06/02/2023 15:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023 01/02/2023 10:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023.
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh 30/12/2022 19:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình LKĐT chuyên ngành QTKD giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và ĐH Đại học Minh Truyền, Đài Loan 24/11/2022 15:33
Ngày 05/10/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định: Công bố chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế giữa...
Tổng hợp luận văn Thạc sĩ 25/10/2022 01:23
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu luận văn Thạc sĩ của học viên.
Quyết định tốt nghiệp năm 2022 14/10/2022 11:26
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định tốt nghiệp năm 2022.
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7 09/08/2022 12:43
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7.
Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 1 30/06/2022 14:01
Ngày 28/6/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 1.