Công khai điều kiện đảm bảo giáo dục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10183

Số lượt truy cập: 80603739

Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Truyền thông đa phương tiện 21/09/2023 11:29
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo ngành Luật trình độ Thạc sĩ 19/09/2023 09:26
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định  cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo ngành Luật trình độ Thạc sĩ.
Báo cáo công khai cơ sở vật chất 2022 - 2023 18/07/2023 16:07
Học viện Phụ nữ Việt Nam Báo cáo công khai cơ sở vật chất 2022 - 2023.  
Báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023 17/07/2023 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo công khai kết quả kết nối, phục vụ cộng đồng 2022 - 2023.
Khảo sát đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 28/06/2023 10:39
Nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát ý kiến đánh giá về các nội dung liên quan đến...
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh 15/06/2023 12:04
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh.
Viện Công nghệ thông tin kết nối và phục vụ cộng đồng tại tỉnh Hải Dương 29/05/2023 22:02
Sáng ngày 29/5/2023, Viện Công nghệ thông tin, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện chương trình kết nối và phục vụ cộng đồng tại tỉnh Hải Dương.
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh 30/12/2022 19:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam 12/11/2022 14:45
Ngày 11/11/2022, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 1000/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Đội ngũ giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 25/10/2022 12:48
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố danh sách đội ngũ giảng viên của các ngành, hệ đào tạo.
Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo các ngành học 21/10/2022 00:09
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra các ngành học.
Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần 19/10/2022 01:18
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu đề cương chi tiết các học phần đào tạo.
Công khai điều kiện về cơ sở vật chất của Học viện Phụ nữ Việt Nam 04/10/2022 09:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công khai điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện giáo dục.
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7 09/08/2022 12:43
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 (bản sửa đổi, bổ sung) 22/06/2022 10:00
Ngày 22/6/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công bố Đề án Tuyển sinh năm 2022 (bản sửa đổi, bổ sung).