Điều kiện bảo đảm CLGD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 274

Số lượt truy cập: 89642742

Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 10/05/2023 11:34
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Luật 02/05/2023 15:08
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Luật.
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội 21/04/2023 15:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội.
Quyết định thu hồi văn bằng, phụ lục văn bằng & quyết định tốt nghiệp 17/10/2021 16:17
Học viện Phụ nữ Việt Nam ra Quyết định thu hồi văn bằng, phụ lục văn bằng & quyết định tốt nghiệp.
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 02/01/2024 15:02
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023.
Học viện Phụ nữ Việt Nam tham dự hội thảo "Hội đồng Hiệu trưởng đợt II- năm 2023" 22/12/2023 11:54
Ngày 20/12/2023, Hội thảo 'Hội đồng Hiệu trưởng đợt II- năm 2023' được Trường ĐH Mở TPHCM phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Trường ĐH Sài Gòn tổ chức. Đại diện Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/11/2023 09:34
Ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam được nhận Quyết định về việc đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và Giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học.
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/11/2023 09:34
Ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam được nhận Quyết định về việc đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và Giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại...
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/11/2023 09:22
Ngành Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam được nhận Quyết định về việc đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo và Giấy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo Tiến sĩ ngành Công tác xã hội 01/10/2023 16:59
Ngày 29/9/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2844QĐ - BGDĐT về việc cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo Tiến sĩ ngành Công tác xã hội.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Luật 21/09/2023 14:28
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Truyền thông đa phương tiện 21/09/2023 11:29
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Tâm lý học 21/09/2023 11:25
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Tâm lý học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Công nghệ thông tin 21/09/2023 11:22
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Quản trị Du lịch và lữ hành 21/09/2023 11:08
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Quản trị Du lịch và lữ hành của Học viện Phụ nữ Việt...
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Quản trị kinh doanh 21/09/2023 11:00
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Công tác xã hội 21/09/2023 10:42
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Giới & Phát triển 21/09/2023 10:16
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Giới & Phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Bộ đề cương các học phần Ngành Kinh tế 21/09/2023 10:10
Quyết định ban hành Bản mô tả; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, Bộ đề cương các học phần chương trình đào tạo Ngành Kinh tế của Học viện Phụ nữ Việt Nam.