Quy định, Quy chế đào tạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1367

Số lượt truy cập: 89641817

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ 06/03/2023 11:59
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
Quy chế tuyển sinh, đào tạo hệ thạc sĩ 02/03/2022 23:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành Quy chế  tuyển sinh, đào tạo hệ thạc sĩ.
Quy định cơ chế thu, quản lý và miễn giảm học phí 30/08/2021 14:04
Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh...
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 07/08/2023 16:03
Ngày 04/8/2023, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành Quyết định 748/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học được áp dụng từ năm học 2023 - 2024 thay thế cho Quyết định số...
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023 01/02/2023 10:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023.
Phê duyệt mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình ĐT ngành QTKD chất lượng cao 15/09/2022 13:20
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định phê duyệt mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Đề án Tuyển sinh năm 2022 03/03/2022 14:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định công bố Đề án Tuyển sinh năm 2022.
Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam 05/10/2021 15:59
Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn...
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học 26/08/2021 17:39
Ngày 2/8/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định số 516/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học. Quy chế này được áp dụng từ năm học 2021 - 2022 và thay thế...
Quyết định phê duyệt chương trình dạy học ngành Xã hội học 25/06/2021 17:08
Ngày 24/6/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định số 380/QĐ-HVPNVN phê duyệt chương trình dạy học ngành Xã hội học.
Quyết định phê duyệt chương trình dạy học ngành Công nghệ thông tin 25/06/2021 16:00
Ngày 24/6/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định 369/QĐ-HVPNVN về việc phê duyệt chương trình dạy học ngành Công nghệ thông tin.
Quyết định phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành Xã hội học 21/06/2021 16:11
Ngày 19/6/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 367/QĐ-HVPNVN về việc phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành Xã hội học. 
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp 15/06/2021 16:07
Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở cụ thể hóa nội dung, hoạt động chuyên môn cần triển khai để phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối lượng...
Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ 07/06/2021 09:44
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành CNTT 01/06/2021 17:24
Ngày 24/5/2021, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 320/QĐ-HVPNVN về việc phê duyệt Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ thông tin. 
Hướng dẫn quy đổi kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên 09/03/2021 12:23
Học viện Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn về cách quy đổi kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên với điều kiện và giá trị quy đổi cụ thể.
Quyết định chỉnh sửa Quy chế đào tạo 03/02/2020 09:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định chỉnh sửa một số Quy định trọng Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện Phụ nữ Việt Nam
Quyết định ban hành QC hoạt động Hội đồng KH & ĐT Học viện PNVN 14/01/2020 14:22
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng KH & ĐT Học viện PNVN nhiệm kỳ 2016 - 2020.