Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Triết lý GD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10643

Số lượt truy cập: 80604272

Mục tiêu phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 11/05/2021 12:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam có mục tiêu, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh và hội nhập qua các thời kỳ. Trong giai đoạn 2021 - 2025...
TRIẾT LÝ GD: GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG & BÌNH ĐẲNG 18/05/2020 15:35
Ngày 20/6/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã công bố Quyết định ban hành Triết lý giáo dục.
Quyết định ban hành KH 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển 09/03/2020 08:42
Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký QĐ 210/QĐ-HVPNVN ban hành Kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến...
Quyết định công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi 20/01/2020 14:34
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định về việc công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Học viện.
Quyết định công bố Triết lý Giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam 21/06/2018 11:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc ban hành Triết lý Giáo dục.