Tài liệu học tập

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 947

Số lượt truy cập: 89641180

Giới thiệu sách: Principles of microeconomics 10/11/2023 10:27
Tên sách: Principles of microeconomics - Tác giả: N. Gregory Mankiw - Nhà xuất bản: Cengage Learning - 2021
Giới thiệu sách: Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị góc nhìn từ lý luận đến thực tiễn tiếng Việt 03/11/2023 21:06
Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị góc nhìn từ lý luận đến thực tiễn tiếng Việt Tác giả: Đinh Kiều Châu Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội - 2016
Giới thiệu sách: Ultimate Guide Series: Hướng dẫn bài bản tối ưu hoá website dành cho doanh nghiệp 29/09/2023 10:18
Ultimate Guide Series: Hướng dẫn bài bản tối ưu hoá website dành cho doanh nghiệp - Tác giả: Jon Rognerud, dịch giả: Hoàng Anh - Nhà xuất bản Hồng Đức - 2020
Giới thiệu sách: Nguyễn Thị Định- Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh 19/09/2023 10:14
Nguyễn Thị Định- Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh - Tác giả: Chủ biên Nguyễn Thị Thanh Thúy - Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - 2020
Giới thiệu sách: Digital marketing-Từ chiến lược đến thực thi 15/09/2023 10:21
Digital marketing-từ chiến lược đến thực thi - Tác giả: Jon Rognerud, dịch giả: Hoàng Anh - Nhà xuất bản Lao động - 2020
Giới thiệu sách: Organizational behavior 07/09/2023 10:33
Tên sách: Organizational behavior - Tác giả: Stephen Robbins; Tim Judge - Nhà xuất bản: Pearson- 2019
Giới thiệu sách: Financial accounting 01/09/2023 10:24
Tác giả: Earl K Stice; James D Stice; W Steve Albrecht; Monte R Swain; Rong-Ruey Duh, Audrey Wenhsin Hsu - Nhà xuất bản: Cengage Learning Asia Pte Ltd- 2018
Giới thiệu sách: Phụ nữ Việt Nam- Những khoảnh khắc 30/08/2023 10:10
Tên sách: Phụ nữ Việt Nam- Những khoảnh khắc - Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - 2020
Giới thiệu sách: Giáo trình xây dựng ứng dụng web cho thương mại điện tử trên netbeans 17/08/2023 10:37
Tên sách: Giáo trình xây dựng ứng dụng web cho thương mại điện tử trên netbeans. - Tác giả: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thị Thanh Sang, Trần Mạnh Hà - Nhà xuất bản Xây dựng- 2020
Giới thiệu sách: Cơ sở tạo hình 10/08/2023 19:14
Tên sách: Cơ sở tạo hình. - Tác giả: Lê Huy Văn, Trần Từ Thành - Nhà xuất bản Mỹ thuật- 2019
Giới thiệu sách: : Các loại hình báo chí truyền thông 25/07/2023 19:24
Tên sách: Các loại hình báo chí truyền thông - Tác giả: Dương Xuân Sơn - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông- 2016
Giới thiệu sách: Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại 19/07/2023 19:26
Tên sách: Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại - Tác giả: Phan Văn Kiền, Phan Quốc Hải, Phạm Chiến Thắng, Nguyễn Đình Hậu. - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông - 2016
Giới thiệu sách: Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại 12/07/2023 19:36
Tên sách: Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại - Tác giả: Nguyễn Thành Lợi - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông- 2019
Giới thiệu sách: Giáo trình Kỹ năng thuyết trình 07/07/2023 17:38
Tên sách: Giáo trình Kỹ năng thuyết trình Tác giả: Dương Thị Liễu chủ biên Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2013
Giới thiệu sách: Logic học đại cương 01/07/2023 19:41
Tên sách: Logic học đại cương - Tác giả: Nguyễn Thuý Vân- Nguyễn Anh Tuấn - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội-2020
Giới thiệu sách: Quảng cáo theo phong cách Ogilvy 27/06/2023 19:48
Tên sách: Quảng cáo theo phong cách Ogilvy - Tác giả: David Ogilvy, Nguyễn Hồng dịch - Nhà xuất bản: Lao động-xã hội-2020
Giới thiệu sách: Giáo trình khởi sự kinh doanh 20/06/2023 19:54
Tên sách: Giáo trình khởi sự kinh doanh - Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga - Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân-2020
Giới thiệu sách: Writing sentences- The basics of writing 14/06/2023 14:38
Tên sách: Writing sentences- The basics of writing - Nhà xuất bản MACMILLAN – 2011 - Tác giả: Dorothy E.zemach
Giới thiệu sách: Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật 08/06/2023 19:56
Tên sách: Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tác giả: PGS.TS. Hàn Viết Thuận, ThS. Nguyễn Anh Phương đồng chủ biên - Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân-2018
Giới thiệu sách: An toàn dữ liệu 02/06/2023 20:00
Tên sách: An toàn dữ liệu - Tác giả: TS. Lê Đắc Nhường - Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội -2018
Giới thiệu sách: Giáo trình Quan hệ lao động 31/05/2023 15:33
Giáo trình Quan hệ lao động Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiệp Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội – 2011
Giới thiệu sách: Bộ luật dân sự 25/05/2023 15:36
Bộ luật dân sự Tên sách: Bộ luật dân sự Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – 2016
Giới thiệu sách: Tree or three 21/04/2023 14:27
Tên sách: Tree or three - Chủ biên: Ann Baker - Nhà xuất bản Cambridge University Press-2006
Giới thiệu sách:Active Listening 2 01/04/2023 20:34
Active Listening 2 Chủ biên:  Steve Brown, Dorolyn Smith Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Anh)- 2007  
Giới thiệu sách: Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh 22/03/2023 17:00
Tên sách: Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh - Tác giả: Nguyễn Văn Thắng - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân- 2014
Giới thiệu sách: Bài giảng Quan hệ công chúng 16/03/2023 16:00
Tên sách: Bài giảng Quan hệ công chúng - Tác giả: Nguyễn Đình Toàn chủ biên - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân- 2017
Giới thiệu sách: Ra quyết định quản trị 09/03/2023 10:44
Tên sách: Ra quyết định quản trị - Tác giả: Hoàng Văn  Hải chủ biên - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội- 2016
Giới thiệu sách: Giáo trình hệ thống thông tin quản lý 03/03/2023 10:51
Tên sách: Giáo trình hệ thống thông tin quản lý - Tác giả: Trần Thị Song Minh chủ biên - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân- 2012
Giới thiệu sách:Cha mẹ và con trẻ 27/02/2023 11:26
Tên sách: Cha mẹ và con trẻ - Tác giả: PGS,TS. Tâm lý học Mạc Văn Trang - Nhà xuất bản Phụ nữ - 2006
Giới thiệu sách: Bí quyết phòng ngừa bệnh huyết áp 15/02/2023 15:00
Tên sách: Bí quyết phòng ngừa bệnh huyết áp - Tác giả: Trình Quốc Quang chủ biên - Nhà xuất bản Phụ nữ - 2002
Giới thiệu sách: Giáo trình tính chi phí kinh doanh 09/02/2023 11:34
Tên sách: Giáo trình tính chi phí kinh doanh - Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân -2013
Tổng hợp luận văn Thạc sĩ 25/10/2022 01:23
Thư viện Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu thư mục tra cứu luận văn Thạc sĩ của học viên.
Giới thiệu sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam 02/12/2021 19:46
Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam - Tác giả: Võ Nguyên Giáp - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật-2017
Giới thiệu sách: Giáo trình Tin học đại cương 19/11/2021 17:36
Tên sách: Giáo trình Tin học đại cương - Tác giả: Bùi Thế Tâm - Nhà xuất bản Thời đại - 2010
Giới thiệu sách: Active Listening 2 31/10/2021 20:18
Active Listening 2 Chủ biên:  Steve Brown, Dorolyn Smith Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Anh)- 2007  
Giới thiệu sách: Giáo trình công tác xã hội cá nhân và gia đình 05/08/2021 09:34
Giáo trình công tác xã hội cá nhân và gia đình Tác giả: Bùi Ngọc Cường chủ biên Nhà xuất bản Công an nhân dân- 2011
Giới thiệu sách: Quản trị kênh phân phối 04/08/2021 17:33
Tên sách: Quản trị kênh phân phối - Tác giả: Trương Đình Chiến - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2011
Giới thiệu sách: Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch 06/07/2021 20:41
Tên sách: Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch - Tác giả biên soạn: TS. Trần Thị Minh Hòa - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2012
Giới thiệu sách: Thực trạng, chính sách và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam 02/07/2021 15:29
Thực trạng, chính sách và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam Tác giả: PGS.TS. Trần Quang Tiến (chủ biên) Nhà xuất bản: Hà Nội – 2016
Giới thiệu sách: Quản trị nguồn nhân lực 23/06/2021 21:11
Quản trị nguồn nhân lực - Tác giả: Trần Kim Dung - Nhà xuất bản Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh -2015
Giới thiệu sách: Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop 21/06/2021 16:07
 Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop Nhà xuất bản hàng đầu thế giới WILEY - Đại học FPT mua bản quyền
Giới thiệu sách: Giáo trình Tổng quan du lịch 15/06/2021 21:15
Giáo trình Tổng quan du lịch - Chủ biên: TS. Trần Thị Mai - Nhà xuất bản Lao động xã hội-2013
Giới thiệu sách: Giáo trình kinh tế du lịch 30/05/2021 22:20
Tên sách: Giáo trình kinh tế du lịch Tác giả đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Đính; PGS.TS. Trần Thị MInh Hòa Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân  
Giới thiệu sách: Nghiên cứu kinh doanh 26/05/2021 22:24
Tên sách: Nghiên cứu kinh doanh Đồng chủ biên: PGS.TS. Lê Công Hoa; TS. Nguyễn Thành Hiếu Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân  
Giới thiệu sách: Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere Pro 07/05/2021 14:14
 Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere Pro Tác Giả: John Wiley &Sons, Ins. NSX - NXB: Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội  
Giới thiệu sách: Văn học và giới nữ 28/04/2021 15:00
- Văn học và giới nữ - Tác giả biên soạn: Phùng Gia Thế, Trần Thiện Khanh - Nhà xuất bản Thế giới - 2016
Giới thiệu sách: Giáo trình truyền thông marketing tích hợp 15/04/2021 15:50
Giáo trình truyền thông marketing tích hợp  Tác Giả:: PGS.TS. Trương Đình Chiến NSX - NXB: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
GIỚI THIỆU SÁCH: Dấu ấn đồng quê 24/03/2021 15:32
Tên sách: Dấu ấn đồng quê Tác giả: Trịnh Thắng Nhà xuất bản: Hội nhà văn – 2015
GIỚI THIỆU SÁCH: Giáo trình Kĩ năng xây dựng và ban hành văn bản 05/03/2021 10:47
Tên sách: Giáo trình Kĩ năng xây dựng và ban hành văn bản - Tác giả biên soạn: Lưu Kiếm Thanh - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật-2013
Giới thiệu sách: Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và Ireland 24/02/2021 09:46
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thông qua Trung tâm Sáng tạo xã hội và Khởi nghiệp (CSIE) cùng Đại học Trinity Dublin và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu cuốn sách...
Giới thiệu sách: Human resource management 30/11/2023 10:30
Tên sách: Human resource management - Tác giả: Derek Torrington; Laura Hall; Carol Atkinson; Stephen Taylor Nhà xuất bản: Pearson- 2020
Thông báo phân bổ và hướng dẫn sử dụng tài khoản học liệu số năm học 2023 - 2024 14/10/2023 15:14
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo phân bổ và hướng dẫn sử dụng tài khoản học liệu số năm học 2023 - 2024.
Giới thiệu sách: Giáo trình xã hội học sức khoẻ 31/07/2023 10:35
Tên sách: Giáo trình xã hội học sức khoẻ - Tác giả: Hoàng Bá Thịnh - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội - 2017
Giới thiệu sách: Hình Họa 1 18/05/2023 16:15
Hình Họa 1 Tác giả: Ban thư ký môn học - Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp biên soạn Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp xuất bản năm 1972
Giới thiệu sách: Quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện các chức năng gia đình 03/05/2023 14:33
Sáng ngày 19/4/2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo công bố cuốn sách: Kết quả điều tra quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện chức năng gia đình hiện nay.
Giới thiệu sách: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 30/04/2023 14:23
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Tác Giả:TS. Trịnh Quốc Trung NSX - NXB: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Giới thiệu sách: Active grammar level 2 with answers 12/04/2023 14:29
Tên sách: Active grammar level 2 with answers - Nhà xuất bản Cambridge University Press – 2011 - Tác giả: Fiona Davis and Wayne Rimmer
Giới thiệu sách: Writing paragraphs from sentence to paragraph 07/04/2023 14:32
Tên sách: Writing paragraphs from sentence to paragraph - Nhà xuất bản MACMILLAN – 2011 - Tác giả: Dorothy E.zemach và Carlos Islam
Giới thiệu sách: : Active Listening 1 29/03/2023 20:14
Active Listening 1  Chủ biên:  Steve Brown, Dorolyn Smith  Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Anh)- 2007  
Giới thiệu sách: Quản trị hậu cần 24/02/2023 11:14
Tên sách: Quản trị hậu cần - Tác giả: Lê Công Hoa chủ biên - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2012
Giới thiệu sách: Nguyên lý design thị giác 20/02/2023 11:29
Tên sách: Nguyên lý design thị giác - Tác giả: Nguyễn Hồng Hưng - Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh -2016
Giới thiệu sách: Truyền thông lý thuyết và kỹ năng cơ bản 04/02/2023 11:53
Tên sách: Truyền thông lý thuyết và kỹ năng cơ bản - Tác giả: Nguyễn Văn Dững chủ biên - Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông-2018
Giới thiệu sách: Hình Học Họa Hình Tập 2 04/06/2021 16:12
 Hình Học Họa Hình Tập 2 Tác giả:  Ban thư ký môn học - Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp biên soạn Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp xuất bản năm 1972  
GIỚI THIỆU SÁCH: Giáo trình quản trị chiến lược 29/03/2021 17:50
Tên sách: Giáo trình quản trị chiến lược - Tác giả biên soạn: Nguyễn Ngọc Sơn - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam-2010
Giới thiệu sách: Quay phim điện ảnh và truyền hình 18/09/2020 21:09
Quay phim điện ảnh và truyền hình - Tác giả biên soạn: Phạm Thanh Hà - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- 2015