Cooperative Activities News

Đón tiếp đoàn là PGS.TS. Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; TS. Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị Viện, Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Học viện. Tại buổi tiếp đón PGS.TS. Trần Quang Tiến đã bày