News

Trưởng đoàn là ThS. Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Học viện đã đến trao 50 suất trao quà cho đại diện 50 gia đình chính sách tại xã Dương Xá và gửi 20 suất quà tới các gia đình

Sự kiện là một trong nhiều hoạt động hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) trong khuôn khổ Dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh, thành phố, qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn hiện nay; tạo môi trường để