Labor & Youth Unions

Trưởng đoàn là ThS. Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Học viện đã đến trao 50 suất trao quà cho đại diện 50 gia đình chính sách tại xã Dương Xá và gửi 20 suất quà tới các gia đình