Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Quyết định ban hành QC hoạt động Hội đồng KH & ĐT Học viện PNVN
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2017-2018
Hội thảo: “Phòng ngừa và Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”
Giới thiệu Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương