Chương trình, dự án liên kết

Sáng ngày 12/04/2024, Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc trực tuyến với đại diện trường Đại học Ochanomizu, Nhật Bản để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lai giữa hai trường.
Sáng ngày 21/03/2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện chương trình tình nguyện viện Úc nhằm trao đổi về vấn đề hợp tác, hỗ trợ giữa hai bên.

Nhằm tận dụng các nguồn lực để triển khai các hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển Học viện, trong thời gian vừa qua, các cán bộ Học viện đã luôn tích cực, chủ động khai thác các chương trình, dự án có nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế và tổ

Học viện Phụ nữ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức
Đoàn cán bộ, giảng viên VWA tham gia tập huấn tại Hàn Quốc
Công tác chuẩn bị kỉ niệm Ngày Tiết kiệm thế giới năm 2022
Tập huấn “Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về bình đẳng giới năm 2022”
The first Launching Ceremony of World Savings Day 2022 in Vietnam was held in Vietnam Women's Academy
Tiết kiệm để bảo vệ tương lai bạn và tương lai của tất cả chúng ta!