Đoàn thanh niên Học viện

GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngày 25/5/2023, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Phụ nữ việt Nam nhiệm kỳ 2024-2027 đã bầu được 15 đồng chí trong đó 07 đồng chí là đoàn viên cán bộ, 08 đồng chí đoàn viên là sinh viên. Ban Thường vụ bao gồm 05 đồng chí (01 Bí thư; 02 Phó Bí thư; 2 Uỷ viên BTV là giảng viên, sinh viên, viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Đoàn TN cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra Quyết định số 20 /QĐ-CĐ chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2027.
Các thành viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2027.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên, dưới sự lãnh đạo sâu sát, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Học viện luôn xác định nhiệm vụ của mình là cánh tay nối dài của Đảng trong việc tích cực chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên; tích cực xây dựng môi trường học tập, rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực cho sinh viên, là người bạn – là cầu nối giữa sinh viên với nhà trường; phối hợp với các đoàn thể khác trong Học viện làm tốt công tác thanh niên, tham gia xây dựng Đảng vững mạnh. Qua đó giúp sinh viên trau dồi đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, hoàn thiện nhân cách, xung kích đi đầu trong các hoạt động xây dựng Học viện, cộng đồng, đất nước.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đoàn Thanh niên Học viện chú trọng hàng đầu. Với việc bám sát đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà Nước, mục tiêu đào tạo Học viện, Nghị quyết của Đoàn các cấp, Đoàn Thanh niên Học viện luôn xây dựng, tổ chức các hoạt động thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên
Hoạt động thanh niên tình nguyện: là mảng đáng tự hào của Học viện với nhiều hoạt động hiệu quả, nhiệt huyết trên mọi nẻo đường của Tổ quốc. Với mục đích nâng cao trách nhiệm bản thân với cộng đồng, xã hội, hoạt động tình nguyện được tổ chức thường niên qua các năm
Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: Nhiều mô hình sáng tạo dưới hình thức các câu lạc bộ, tổ đội nhóm có sức lan tỏa rộng trong sinh viên đã được Đoàn duy trì thường xuyên, hiệu quả. Cùng với đó là các hoạt động ngoại khóa: cầu lông, bóng chuyền, dance, guitar…góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thể lực, hướng thanh thiếu nhi đến lối sống lành mạnh. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn là niềm tự hào, là thế mạnh của Đoàn Thanh niên Học viện.