Tin tức Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp Học viện và Hội thảo công bố kết quả NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2023-2024.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố kế hoạch khảo sát hoạt động nghiên cứu khoa học và sở hữu trí tuệ năm 2024.
Kết quả xét duyệt thuyết minh đề cương NCKH năm 2023
Kết quả phê duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2024
Kết quả xét chọn đề xuất đề tài NCKH sinh viên năm học 2023 - 2024
Hội thảo hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024
Thư mời viết bài tham luận hội thảo NCKH quốc gia: "Lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số"
Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023
Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên Khoa Truyền thông đa phương tiện, Khoa Công tác xã hội và Khoa Giới & Phát triển