Công đoàn Học viện

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

              Tổ chức Công đoàn được thành lập tại Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (tiền thân của Học viện Phụ nữ Việt Nam) từ năm 1962. Kế thừa hơn 60 năm truyền thống, cùng với sự phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Học viện đã lớn mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện và Công đoàn cơ quan TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

          Tính đến tháng 6 năm 2024, công đoàn Học viện có 205 công đoàn viên, sinh hoạt tại 14 tổ trực thuộc tại 2 cơ sở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

        Trong thời gian qua, Công đoàn Học viện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật; bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho viên chức và người lao động của Học viện. Công đoàn Học viện đã tạo nhiều hoạt động hàng năm, hàng quý, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, khuyến khích, động viên viên chức, người lao động hăng say, nỗ lực cống hiến hết mình trong công việc.

       Ngày 16/3/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội Công đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam bầu với 11 ủy viên, bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên Ban Thường vụ và 08 Ủy viên Ban Chấp hành là giảng viên, viên chức, người lao động của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại trụ sở chính ở Hà Nội và Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.

     Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra Quyết định số 71/QĐ-CĐ chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Công đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.