Nâng cao năng lực phụ nữ

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng “Quản trị rủi ro trong Tài chính vi mô”
Hội thảo “Vai trò sở hữu trí tuệ đối với doanh nhân và các nhà đổi mới, sáng tạo là phụ nữ”
Chiêu sinh khóa học: Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế
Khóa học trực tuyến Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế
Lễ Bế giảng lớp “Bồi dưỡng cơ bản Nghiệp vụ công tác Hội
Khóa bồi dưỡng cán bộ hội phụ nữ cấp quận, huyện năm 2022
Khơi dậy tiềm năng, vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các tổ chức giáo dục đại học
Bế giảng lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội” tại Bắc Kạn
Khóa học Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ