Hệ thống đảm bảo chất lượng

Ngày 10/4/2024, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam ký Quyết định số 247 về việc ban hành đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 (lần 2).
Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ. Kế thừa sự phát triển lịch sử 60 năm với tên gọi cũ là Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các

  Học viện Phụ nữ Việt Nam (VietNam Women’s Academy), trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung

Chất lượng đào tạo luôn là vấn đề được các cơ sở giáo dục đặc biệt quan tâm, bởi đây là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển và uy tín của nhà trường. Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam
Kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục