Chính sách, Quy định

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2023 - 2024.

Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung quyết định TẠI ĐÂY

Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung Quyết định TẠI ĐÂY

Mời bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY

Quyết định kiện toàn cố vấn học tập sinh viên năm học 2022 - 2023