Đến dự và khai mạc lớp tập huấn, có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. 

Tham gia lớp tập huấn có 59 học viên là cán bộ nữ cấp huyện, cấp xã, trong đó, ưu tiên các huyện xã trong vùng Dự án 8, (thành phần bao gồm: nữ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân (HĐND), ủy ban nhân dân, nữ lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, nữ đại biểu HĐND, cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ được quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý). 

Tại khóa tập huấn, học viên đã được nghe đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và giảng viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, trang bị các kiến thức về các nhóm chuyên đề: Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý, kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác…

  Lớp tập huấn đã thu hút sự quan tâm của các đồng chí cán bộ nữ cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh, phát huy được tính chủ động, tích cực của chị em đối với việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức cơ bản, hoạt động thực hành tại lớp; giúp đội ngũ cán bộ nữ xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Nguồn: Hội LHPN tỉnh Lào Cai