• Chuỗi tọa đàm tiền sự kiện

Chủ đề 1: “Hòa nhập văn hóa công sở”

Thời gian: Từ 9h00 – 11h00 ngày 01/4/2024

Địa điểm: Hội trường 1, Học viện Phụ nữ Việt Nam

Chủ đề 2 “Bẫy thu nhập thấp”

Thời gian: Từ 14h00 – 16h00 ngày 01/4/2024

Địa điểm: Hội trường 1, Học viện Phụ nữ Việt Nam

 

  • Chương trình Ngày hội việc làm năm 2024

+ Thời gian: Từ 8h30 – 17h00 ngày 02/4/2024

+ Địa điểm: Sân A2, Học viện Phụ nữ Việt nam

+ Mở cửa tự do

+ Nội dung ngày hội:

  • Lễ khai mạc ngày hội
  • Các đơn vị/ doanh nghiệp tham gia tr­ưng bày gian hàng, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
  • Tổ chức hoạt động phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa doanh nghiệp với sinh viên tại các gian hàng tuyển dụng
  • Tổ chức gian hàng sinh viên (ẩm thực, đồ lưu niệm)
  • Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, minigame của Ban tổ chức

—————————

📌Website Việc làm: https://vieclam.hvpnvn.edu.vn/

📞 Liên hệ BTC: 0243.775.9040