Chương trình nằm trong khuôn khổ: Kế hoạch hành động khu vực về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (RPA WPS) bao gồm một các hội thảo nâng cao năng lực cho các giảng viên quốc gia trong việc đào tạo về Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS), giám sát và vận động chính sách cho các tổ chức xã hội ở Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Khóa tập huấn nhận được sự hưởng ứng và đăng ký tham gia của các bạn sinh viên hiện là lãnh đạo thuộc các tổ chức Đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ tại các trường: Đại học Hà Nội; Đại học Sư Phạm Nghệ thuật TW; Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trong thời gian tập huấn, các bạn được chuyên gia chia sẻ, trao đổi và tập huấn về các nội dung cốt lõi nhằm: Nâng cao kiến thức, nâng cao năng lực đào tạo và giám sát về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; về phân tích giới và vận động chính sách trong hòa bình và an ninh; Khuyến khích những người tham gia lên tiếng, vận động về các vấn đề giới liên quan đến hòa bình, an ninh; Cung cấp diễn đàn trao đổi kiến thức cùng chia sẻ các kế hoạch hành động cụ thể tại nơi học tập/làm việc hoặc tại địa phương.

Cụ thể, ThS. Nguyễn Phương Chi – Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học đã chia sẻ, tập huấn cho các học viên về các khái niệm cơ bản: Giới, xung đột và an ninh, từ đó trang bị kỹ năng phân tích giới, vận động chính sách, cách phát hiện vấn đề giới trong xung đột và an ninh. Giới thiệu về Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh với những trụ cột, kế hoạch hành động của Asean về chương trình và thực hành Thiết lập kế hoạch hành động…

Kết thúc khóa tập huấn Ban tổ chức đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên. Những kiến thức hữu ích, nền tảng được trang bị tại khóa tập huấn sẽ là nền tảng giúp các bạn sinh viên thấu hiểu được ý nghĩa và vài trò của thế hệ trẻ đối với việc hiện thực hóa mục tiêu, chương trình hành động về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (RPA WPS) của khu vực ASEAN.