Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định được vị thế, chiến lược cũng như chất lượng đào tạo của Học viện trong bản đồ giáo dục quốc dân, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Với tầm nhìn chiến lược, các chương trình đào tạo tiến sĩ của Học viện hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu độc lập; kỹ năng và các phương pháp tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên ngành liên quan đến ngành đào tạo ở trình độ chuyên sâu và chuyên nghiệp; kỹ năng ứng dụng thực tiễn vào công việc cho các nghiên cứu sinh; qua đó giúp người học tích luỹ được các kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng, phương pháp nghiên cứu chuyên sâu, kỹ năng phát hiện, xử lý, định hướng vấn đề khách quan, toàn diện và đúng qui luật.

Các học phần giảng dạy được thiết kế trên cơ sở tổng hợp kiến thức chuyên môn chuyên sâu và dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao động, có sự đối sánh các chương trình đào tạo tiến sĩ của các nước phát triển trên thế giới. Với định hướng ứng dụng cao, người học được khuyến khích chủ động, tích cực thực hiện đề tài nghiên cứu sáng tạo có giá trị ứng dụng cao.

Với tầm nhìn chiến lược và nguồn lực mạnh mẽ, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong đào tạo tiến sĩ chất lượng cao – đóng góp cho sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Xem thông tin tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2024 TẠI ĐÂY

———————————————————————

mail THÔNG TIN LIÊN HỆ mail

Học viện Phụ nữ Việt Nam: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://tuyensinh.hvpnvn.edu.vn/; Email: tuyensinh@vwa.edu.vn;

Fanpage: https://www.facebook.com/Hocvienphunu/;

https://www.facebook.com/TUYENSINHHOCVIENPHUNUVN

Điện thoại trong giờ hành chính: 0243.775.1750

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0912.347.895; 0912.991.355

Cơ sở Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh: 620 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/PHANHIEUHOCVIENPHUNUVIETNAM

Điện thoại: 0283.897.81690916.036.118; 0374.367.789

Website: https://phhvpnvn.edu.vn/