Sau khi nghe giới thiệu về KIGEPE, về các vấn đề giới và chương trình thúc đẩy bình đẳng giới tại Hàn Quốc; đoàn công tác được tập huấn các kiến thức về khoảng cách giới, kỳ thị giới trong kỹ thuật số; vấn đề giáo dục và việc làm cho lao động nữ; cân bằng công việc và cuộc sống của phụ nữ; giao tiếp về giới và nhạy cảm giới; phương pháp nghiên cứu về giới. Những chia sẻ trên giúp đoàn công tác rất nhiều trong việc thúc đẩy năng lực về giới và giáo dục bình đẳng giới tại Việt Nam.

Kết hợp với chương trình học trên lớp, việc tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm tại Quỹ bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ WISET, Quỹ giáo dục Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, Trường đào tạo chuyên ngành IT Hàn Quốc đã giúp đoàn thấy rõ hơn các hoạt động vì bình đẳng giới ở Hàn Quốc cùng những nỗ lực vì sự phát triển và tiến bộ xã hội của KIGEPE. Chuyến đi thực tế giúp đoàn tiếp cận với các chương trình hỗ trợ nghiên cứu cho các nhà khoa học nữ, tiếp tục được trao đổi các kiến thức và kinh nghiệm về vấn đề việc làm cho phụ nữ trong thời đại kỹ thuật số, vấn đề bình đẳng giới trong các gia đình đa văn hóa.

Khóa học đã mang đến cho đoàn công tác cơ hội mở rộng hiểu biết về bình đẳng giới ở Hàn Quốc hiện nay, là cơ sở để đối chiếu, so sánh với tình hình tại Việt Nam. Từ đó, có thể vận dụng trong các bài giảng, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, các chương trình, hoạt động về giới, hoạt động của Hội phụ nữ sau khi về nước. Những mô hình, chính sách hiệu quả mà Hàn Quốc đang thực hiện là gợi ý rất giá trị trong đề xuất, tham mưu và chỉ đạo các hoạt động nâng cao bình đẳng giới.

Với thời lượng và nội dung của khóa học được thiết kế, tổ chức một cách chuyên nghiệp, phù hợp và hấp dẫn, cùng sự tận tâm, nhiệt huyết của giảng viên trong việc hướng dẫn kiến thức, thông tin về bình đẳng giới và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại Hàn Quốc, khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc khóa tập huấn, bà Myung Sun Jang – Chủ tịch KIGEPE đã trao chứng chỉ cho 10 thành viên và hy vọng rằng mỗi thành viên là một đại sứ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. KIGEPE tin tưởng rằng, mỗi thành viên đoàn công tác sẽ tiếp tục vận dụng có hiệu quả các kiến thức, kỹ năng được cung cấp trong khóa học vào việc giảng dạy, nghiên cứu và triển khai các hoạt động của các cấp Hội, học hỏi các chính sách, mô hình hoạt động về bình đẳng giới của Hàn Quốc để áp dụng vào thực tế của từng địa phương cho phù hợp. Đồng thời chia sẻ với đồng nghiệp những kiến thức quý báu cũng như các kỹ năng trong thực tiễn. Tất cả các thành viên của đoàn đều chia sẻ rằng, với những kiến thức và kinh nghiệm thu nhận từ khóa tập huấn sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác lập kế hoạch và thực hiện các chính sách bình đẳng giới.

KIGEPE đánh giá cao sự đóng góp của VWA cho sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, Học viện sẽ tiếp tục phối hợp với KIGEPE tổ chức các lớp tập huấn thường niên chia sẻ về đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, hình thành mạng lưới gồm những chuyên gia có năng lực về công tác bình đẳng giới giữa hai bên.