Dự kiến, tháng 3/2024, Hội thảo NCKH quốc gia: “Lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số” sẽ được Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức.
 Hội thảo tập trung vào 04 chủ đề cơ bản sau:
⭐Chủ đề 1: Rào cản giới trong lãnh đạo, quản lý khu vực công
⭐Chủ đề 2: Thực trạng lãnh đạo, quản lý trong khu vực công
⭐Chủ đề 3: Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số
⭐Chủ đề 4: Các vấn đề khác liên quan đến lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số.
—————-
 Trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia viết bài tham luận hội thảo.
⏰Thời gian nhận bài tóm tắt: Trước ngày 25/1 (độ dài 350 từ)
⏰Thời gian nhận bài toàn văn: 17h ngày 26/2
 Thông tin liên hệ:
 Khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 024.3835.5243.
 Email: nttuyetnga@vwa.edu.vn