Mục đích của diễn đàn và hội thảo nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam với Hiệp hội Giáo dục và Nhân viên Công tác xã hội Liên bang Nga, các tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực Công tác xã hội; chia sẻ, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn học thuật giữa các giảng viên, nghiên cứu viên Học viện Phụ nữ Việt Nam với các nhà khoa học trong nước và quốc tế để thảo luận các vấn đề liên quan đến vai trò của Công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung vào 3 chủ đề cơ bản sau:

           Chủ đề 1: Vai trò của Công tác xã hội trong hỗ trợ các nhóm yếu thế (phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, người nghiện ma túy, người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) và Công tác xã hội trong các lĩnh vực trường học, y tế, phòng chống bạo lực, v.v;

             Chủ đề 2: Thực hành và kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về hoạt động Công tác xã hội trong các lĩnh vực cụ thể;

             Chủ đề 3: Nội dung khác liên quan đến Công tác xã hội.

Thời gian hội thảo: Cả ngày 21/3/2023 (thứ Ba).

Địa điểm: Hội trường 1, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Kết hợp cùng sự kiện, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập khoa Công tác xã hội. Sau 10 năm thành lập, hiện nay khoa Công tác xã hội ngày càng lớn mạnh và đào tạo các hệ: Đại học chính quy, Liên thông đại học và Sau đại học.