Tham dự hội nghị có PGS.TS. Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; ThS. Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể viên chức, người lao động thuộc Học viện.

 Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Vân Oanh – Trưởng phòng Tổ chức hành chính đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm với 8 đầu mục hoạt động chi tiết: Hoạt động bồi dưỡng cán bộ; hoạt động đào tạo; Hoạt động khảo thí và bảo đảm chất lượng; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; Hoạt động Công tác sinh viên, kết nối và phục vụ cộng đồng; Về hoạt động nâng cao năng lực tổ chức; Công tác tài chính, quản trị cơ sở vật chất.

Ngoài những kết quả, thành tích đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó nhằm tìm kiếm phương án giải quyết thông qua phần thảo luận để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của học viện trong 6 tháng cuối năm 2024 được đề cập trong báo cáo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Hà Thị Thanh Vân khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Giám đốc, các đơn vị và viên chức, người lao động toàn Học viện đã nỗ lực trong việc thực hiện các hoạt động theo giao ước thi đua với Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kế hoạch quý I, II cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và kết quả đầu ra chủ yếu; Việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các ngành tiếp tục đạt thành công; Công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc, nhắc nhở tiến độ và chất lượng công việc được chú trọng; Hoạt động chuyển đổi số linh hoạt vừa thiết kế vừa sử dụng và điều chỉnh trong quá trình sử dụng đã hỗ trợ tích cực cho việc quản lý khoa học và chuyên nghiệp hơn giúp Học viện tổng hợp các báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự, dữ liệu khoa học số; xếp lịch thi, phân công coi thi và chấm thi, nhập điểm; quản lý chặt chẽ, đầy đủ, chính xác các thông tin về điểm, kết quả học tập, học phí của người học; giúp sinh viên, giảng viên theo dõi, tiếp cận toàn bộ thông tin, đề xuất dịch vụ trực tiếp trên ứng dụng điện thoại di động; thanh toán các khoản thu online… Những kết quả trên thể hiện sự cố gắng, đồng lòng của tập thể viên chức, người lao động toàn Học viện.

Trong phần thảo luận các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nội dung bản sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của học viện và thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Trần Quang Tiến đã đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động học viện và quán triệt đến các đại biểu tham dự hội nghị cần nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện cần tập trung thực hiện: 1 là Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu đăng ký thi đua với Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tập trung thực hiện hiệu quả sáng kiến thi đua đã đăng ký; Triển khai kế hoạch chuyên môn, trong đó tập trung ưu tiên: Thực hiện dự án xây dựng tại Gia lâm; đề án 1893; dự án 8; 2 là Tuyển sinh đại học, tiến sĩ và thạc sĩ thành công theo dự kiến, đặc biệt tuyển sinh đại học với chất lượng, điểm đầu vào cao hơn hoặc bằng năm 2023; Hoàn thành kế hoạch tài chính năm, tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu nhân sự cho các ngành và đáp ứng quy mô đào tạo; 3 là Thực hiện hoạt động chuyên môn khác thường xuyên và theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Trần Quang Tiến khẳng định, Ban Giám đốc luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của tập thể viên chức, người lao động Học viện trong hành trình phát triển học viện trong giai đoạn chuyển đổi số đáp ứng kịp thời với yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

Cũng trong dịp này, Hội đồng Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng Công bố Nghị quyết thành lập Khoa Kinh tế và Tài chính và Nghị quyết thành lập Phòng Truyền thông, Viện CNTT.

Việc thành lập khoa Kinh tế Tài chính mở ra những cơ hội về tuyển sinh đào tạo ngành Kinh tế, Kinh tế số và nhiều ngành học khác liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính… hứa hẹn trong việc cung cấp cho thị trường lao động một số lượng lớn nguồn nhân lực Kinh tế – Tài chính trẻ trung, năng động, chuyên môn cao, sẵn sàng hội nhập với nền kinh tế trong và ngoài nước.

Giám đốc Học viện trao Nghị quyết thành lập khoa Kinh tế Tài chính lãnh đạo khoa và nhân sự của khoa

Việc thành lập phòng Truyền thông khẳng định sự chuyên môn hóa trong công tác truyền thông, phát triển hình ảnh, quản trị thương hiệu của Học viện Phụ nữ Việt Nam nhằm xây dựng hình ảnh Học viện ngày càng chuyên nghiệp, uy tín đối với cộng đồng xã hội.

Giám đốc Học viện trao Nghị quyết thành lập Phòng Truyền thông cho lãnh đạo Viện CNTT và nhân sự của phòng Truyền thông

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm của tập thể công chức, viên chức, người lao động Học viện.

Tập thể viên chức, người lao động Học viện thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024