Hoạt động được tổ chức nhằm mục đích nâng cao kiến thức cho sinh viên ngành Luật, ngành Giới và phát triển, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ, kỹ năng tư vấn, tranh tụng tại Tòa án…cho sinh viên. Đồng thời, tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên các trường Đại học trong cả nước thúc đẩy tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu của sinh viên.

Chương trình do Ban Chính sách – Luật pháp Trung Ương hội Phụ nữ Việt Nam chủ trì.  Tham dự chương trình có các lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Tỉnh Thừa Thiên Huế, các Sở, đại diện các sở ban ngành Tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Khoa Luật, Trung Tâm tư vấn pháp luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Luật – Đại học Huế. Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là cán bộ Hội phụ nữ địa phương cùng các sinh viên Đại học Luật – Đại học Huế tham dự.

Phiên tòa giả định do Trung tâm Tư vấn pháp luật – Học viện Phụ nữ xây dựng đã tạo nên một chiến dịch truyền thông rộng rãi, lan tỏa về công tác “phòng, chống bạo lực gia đình” trong cộng đồng; thú hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, các cơ quan, tổ chức trong việc tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em được đảm bảo phát triển toàn diện; thúc đẩy thực hiện hiệu quả, thực chất vấn đề bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, phiên tòa giả định còn có ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng về Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, Luật Dân sự 2015, Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017….