Hội thảo khoa học

Sáng nay, 28/3, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ailen tổ chức Hội thảo khoa học Quốc Gia “Lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số”.
Sáng ngày 28/3, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ailen tổ chức Hội thảo khoa học Quốc Gia “Lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số”.
Kính thưa TS. Vương Thị Hanh, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam! Kính thưa đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam! Kính thưa các nhà khoa học! Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!
Học viên Phụ nữ Việt nam công bố danh mục hội thảo năm 2021
Hội thảo góp ý hoàn thiện bộ công cụ khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ nữ DTTS cấp cơ sở
Hội thảo khoa học “Kỹ năng lãnh đạo quản lý” và ra mắt Bộ tài liệu “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã”
Chương trình hội thảo KHQG: "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tình hình mới"
Hội thảo KHQG: "Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời đại mới"
Hình ảnh ấn tượng tại Hội thảo KHQT: “Di cư quốc tế và Hội nhập xã hội: Hòa nhập và Phát triển bao trùm”