Thông báo

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn thu học phí đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 từ ngày 15/4 đến ngày 30/4/2024.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố kết quả kỳ thi tuyển dụng nhân sự năm 2024 (đợt 1).
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển dụng nhân sự năm 2024 (đợt 1).

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo các thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm, hình thức thi tuyển dụng năm 2024 (Đợt 1) vào ngày 22/3/2024. Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Thông báo TẠI ĐÂY

Học viện Phụ nữ Việt Nam (Học viện) là cơ sở giáo dục đại học công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh 1.590 chỉ tiêu dành cho 11 ngành đại học chính quy bao gồm: Ngành Quản trị kinh doanh; Luật; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; Công tác xã hội; Giới và phát triển; Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành; Truyền thông đa phương tiện; Kinh tế; Tâm lý học, Kinh tế số (dự kiến).

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh, đào tạo Thạc sĩ năm 2024. Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Thông báo TẠI ĐÂY  

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024. Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của thông báo TẠI ĐÂY

Mời bạn đọc xem thông báo về việc thi lại học phần tiếng anh 1 cho sinh viên K10 học kỳ 1 năm học 2022-2023 TẠI ĐÂY