Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá quyền khai thác dịch vụ các kiot, nhà văn phòng, cantin trong khuôn viên Học viện. Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Thông báo TẠI ĐÂY