Đảng ủy Học viện

Về nguồn là hành trình văn hóa mang nhiều ý nghĩa. Hoạt động về nguồn được tổ chức thường niên tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Thông qua hoạt động này, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Học viện có cơ hội trải nghiệm, hiểu biết thêm nhiều kiến thức về lịch sử, văn hóa, cách mạng tại các di tích. Từ đó, hiểu hơn về cội nguồn tiên tổ, thêm trân trọng, biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân đối với quê hương, đất nước. Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 31/3 Chi bộ 11, Đảng bộ Học viện tổ chức chuyến về nguồn tại Đền vua Đinh vua Lê tại tỉnh Ninh Bình.