Đoàn Thanh niên Học viện

Chi đoàn đào tạo sinh hoạt chuyên đề “Hội thảo chia sẻ sách” nhân ngày sách Việt Nam 21.4
Đại Hội Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh K3 Giới và Phát triển, nhiệm Kỳ 2017-2018
GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tổ chức Chương trình tình nguyện với chủ đề "Chung sức cùng cộng đồng"
Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam Tiếp sức mùa thi 2014
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2017
Thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật tại Ba Vì-Hà Nội
Cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”
Tham gia hiến máu nhân đạo