Khoa Truyền thông đa phương tiện

Phóng sự ảnh: Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019
Học viện Phụ nữ Việt Nam chào mừng năm học mới 2018 – 2019
Học viện Phụ nữ Việt Nam mừng năm học mới 2018 – 2019
Học viện Phụ nữ Việt Nam mừng năm học mới 2018 – 2019
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nắm bắt, phản ánh và xử lý thông tin trên mạng xã hội
Thông báo kiểm tra xếp lớp và quy đổi Tiếng Anh dành cho K6
Quyết định phân công cố vấn học tập
Thông báo về việc làm thủ tục hợp đồng ở Nội trú dành cho K6
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018 - 2019