In the event, honored guests were invited by the VWA: Ms. Anna Szalwicki – representative from DSIK, Junior Regional Coordinator South East Asia; Associate Prof. PhD Tran Quang Tien – Director of the Vietnam Women’s Acadamy; along with Heads of VWA’s departments and over two hundreds of students of the eleven majors of the Academy.

The ceremony was started with the launching announcement and the chain of activities from now to the 31st of October (the World Savings Day), including:

  • Organization of the Talkshow about Financial Management for students.
  • Implementation of the Exhibition on collecting materials and model related to Finance.
  • Communication activities about the World Savings Day 2022 on the VWA’s website, social media platforms, and other possible communication channels.
  • Creation of documentary about WSD in the VWA
  • Celebration event of WSD on the 31st of October 2022

During this Launching Ceremony, Ms. Anna Szalwicki and Associate Prof. PhD Tran Quang Tien signed the Action Commitment on the activities of the World Savings Day 2022.

Ms. Anna Szalwicki (right) & Mr. Tran Quang Tien (left) signed the Action Commitment for WSD 2022

The World Savings Day 2022, which is also the 2nd time in Vietnam, is planned to be an impactful event. DSIK is hoping to create more immense influence about savings in Vietnam, also to set the stronger base for upcoming years. To make this happen, along with VWA, DSIK Vietnam has also cooperated with other partners that are universities from north to south of the country: University of Economics and Business – Vietnam National University (VNU), Ho Chi Minh City Banking University (HUB), Vietnam Banking Academy (VBA).

The topic for WSD 2022 is “Sustainable Savings” along with the slogan “Save to Save the future”. The activities from partners of DSIK will be implemented from now until the 31st of October 2022. Under the same topic, and the same purpose of bringing benefits and acknowledgment about Savings to the students, the other partners (VNU, HUB and VBA) are also in process of planning, and more exciting activities are yet to come!

https://sparkassenstiftung-asia.org/

———————————

Ngày 4 tháng 6 năm 2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam (VWA) là đối tác đầu tiên của Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) tổ chức Lễ phát động Ngày Tiết kiệm Thế giới 2022. Đại diện DSIK tại Việt Nam đã tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

Tham dự sự kiện lễ phát động này có: Bà Anna Szalwicki – đại diện DSIK, Điều phối viên Khu vực Cơ sở Đông Nam Á cùng các cộng sự; PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng với lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và hơn hai trăm sinh viên thuộc 11 chuyên ngành đào tạo đại học của Học viện.

Buổi lễ được khai mạc với tuyên bố thực hiện chuỗi hoạt động trải dài từ lễ phát động đến 31/10 (Ngày Tiết kiệm Thế giới), bao gồm:

Tổ chức buổi Talkshow về Quản trị tài chính dành cho sinh viên.

Tổ chức Triển lãm các tài liệu và mô hình liên quan đến lĩnh vực Tài chính.

Các hoạt động truyền thông về Ngày Tiết kiệm Thế giới 2022 trên website, mạng xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam và các kênh báo chí, truyền thông đại chúng.

Thực hiện phóng sự về chuỗi hoạt động World Savings Day

Tổ chức Ngày hội chung kỷ niệm ngày Tiết kiệm thế giới 31 tháng 10 năm 2022

Tại Lễ phát động, Bà Anna Szalwicki và PGS.TS Trần Quang Tiến đã ký Cam kết thực hiện các hoạt động của Ngày Tiết kiệm Thế giới 2022.

Ngày Tiết kiệm Thế giới 2022 được phát động lần lần thứ 2 tại Việt Nam và dự kiến sẽ trở thành một sự kiện được duy trì bền vững và có tác động tích cực đến đời sống xã hội. DSIK hy vọng sẽ tác động tích cực và mạnh mẽ hơn nữa tới vấn đề tiết kiệm tại Việt Nam, đồng thời tạo thành nền tảng, cơ sở vững chắc để lan tỏa, phát triển hơn trong những năm sắp tới. Để thực hiện được điều này, cùng với Học viện Phụ nữ Việt Nam, Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức tại Việt Nam cũng đã hợp tác với các đối tác là các trường đại học trên cả nước: Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB), Học viện Ngân hàng (VBA).

Chủ đề của Ngày Tiết kiệm Thế giới 2022 là: “Sustainable Savings” (Tiết kiệm bền vững) cùng với khẩu hiệu “Save to Save the Future” (Tiết kiệm cho tương lai). Các hoạt động từ các đối tác của DSIK sẽ được triển khai từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Cùng chung một chủ đề, cùng chung mục đích mang lại lợi ích và khẳng định tầm quan trọng của việc Tiết kiệm đối với sinh viên. Các đối tác khác (VNU, HUB và VBA) cũng đang trong quá trình lập kế hoạch cho chuỗi hoạt động hướng tới ngày Tiết kiệm Thế giới. Cùng chờ đón các hoạt động thú vị khác sắp diễn ra!