Tham gia hai lớp bồi dưỡng là 95 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận/ huyện đến từ 28 tỉnh/ thành phố từ thành phố Huế trở ra.

Trong 1 tháng học tập, học viên được chia sẻ 23 chuyên đề theo hình thức học kết hợp trên mạng internet và học trực tiếp tại Học viện Phụ nữ Việt Nam với phần Kiến thức chung bao gồm các chuyên đề: Truyền thống phụ nữ Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ; Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPN Việt Nam; Công tác cán bộ nữ của Hội LHPN Việt Nam; Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước…, và các chuyên đề phần Kỹ năng làm việc tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Kỹ năng tham mưu, đề xuất; Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động; Kỹ năng tạo động lực làm việc; Kỹ năng thuyết phục; Kỹ năng thuyết trình trước cuộc họp; Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề giới; Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian; Kỹ năng đi cơ sở…Ngoài học trên lớp, học viên còn được đi tham quan mô hình Phát triển kinh tế tại làng lụa Vạn Phúc- Hà Đông- Hà Nội.

Các học viên đã nhận được sự quan tâm sát sao của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam và được các giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên sâu, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia giảng dạy. Các học viên đã nhiệt tình, hăng hái tham gia vào từng giờ học và có những trải nghiệm thú vị.

Cùng xem lại một số hình ảnh trong quá trình học tập của các học viên lớp Bồi dưỡng cơ bản Nghiệp vụ công tác Hội” cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận/ huyện năm 2022.

Các học viên trong thời gian học online

Những giờ học tập trung tại Học viện

Các học viên viếng Lăng Bác và tham quan bảo tàng