Bồi dưỡng cán bộ nữ

Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; tổ chức các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham

Dự án Đào tạo Khởi nghiệp thông minh dành cho Phụ nữ (STARTUP SMART FOR WOMEN) do Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ (thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam – gọi tắt là CETCAW) thực hiện từ tháng 12/2017, với sự tài trợ của Trung tâm Hoa Kỳ, Đại

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng “Quản trị rủi ro trong Tài chính vi mô”
Học viện Phụ nữ Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo Hội cấp tỉnh/thành phố
Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ tỉnh Lào Cai
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN cấp quận/huyện năm 2023
Viện Công nghệ thông tin kết nối và phục vụ cộng đồng tại tỉnh Hải Dương
Bế giảng lớp Bồi dưỡng “Nghiệp vụ công tác Hội” cấp cơ sở cụm các huyện tại tỉnh Quảng Nam
Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN Việt Nam