Ứng viên có nguyện vọng đi học tại Liên bang Nga năm 2024 cần thực hiện đăng ký trên cổng hệ thống thông tin Education-in-russia.com từ ngày 01/9/2023 đến ngày 01/11/2023.

Ứng viên phải điền thật chính xác vào tờ khai (Анкета), cung cấp ảnh, scan hộ chiếu, scan kết quả học tập (hoặc giấy chứng nhận về thời gian học tập) và gửi tờ khai đã hoàn chỉnh ở trạng thái “để xác minh”.  

Đề nghị ứng viên tiếp tục theo dõi các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế để đăng ký học bổng với Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2024. 

Lưu ý: Ứng viên không đăng ký dự tuyển trên trang web của Nga: Education in Russia (https://education-in-russia.com) từ ngày 01/9/2023 đến ngày 01/11/2023 sẽ không đảm bảo điều kiện cần để đăng ký học bổng Hiệp định với Liên bang Nga năm 2024. Ứng viên xem hướng dẫn đăng ký trên trên cổng hệ thống thông tin của phía Nga tại PHỤ LỤC đính kèm.

THAM KHẢO thêm thông tin về hoạt động du học của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Nga và các quốc gia khác:

—————————————-

Mọi thông tin về học bổng, sinh viên có thể liên hệ tại:

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý Khoa học – P304, Tòa nhà 15 tầng HV Phụ nữ VN

ĐT: 02437759041

Email: htqt@vwa.edu.vn

FanPage Phòng Hợp tác Quốc tế