Đánh giá độc lập

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn trong nước được thực hiện từ ít nhất 2 giai đoạn tự đánh giá và đánh giá ngoài.
Học viện Phụ nữ Việt Nam triển khai công tác tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục lần đầu vào năm 2015 chuẩn bị đón nhận khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp trình độ đại học.
Học viện Phụ nữ Việt Nam (VietNam Women’s Academy), trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương với bề dày truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển.