Hoạt động khảo thí

Học viện Phụ nữ Việt Nam và Đại học Việt - Hung trao đổi chuyên môn về đảm bảo chất lượng giáo dục

Mời bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mời bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mời bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và cấp giấy CN kiểm định chất lượng ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam
Học viện Phụ nữ Việt Nam hoàn thành 03 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Luật, Quản trị kinh doanh
Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam
Phê duyệt mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình ĐT ngành QTKD chất lượng cao
Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Phụ nữ Viêt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027