Tổ chức đào tạo

Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 3 ngành CTXH
Tổng hợp luận văn Thạc sĩ
Quyết định tốt nghiệp năm 2022
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K7
Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 1
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2 khóa học 2020 - 2022
Quyết định phân công hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2 ngành CTXH
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 2)
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận TN cho SV K6 (đợt 1)