Chương trình, dự án liên kết

Khởi động chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Tiết kiệm thế giới 2022
Cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ phát triển trong thời đại chuyển đổi số
Women entrepreneurs turn risks into opportunities
Báo Phụ nữ VN: Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh bình thường mới
Giới thiệu các chuyên gia điều hành hội thảo KHQT
Digital transformation more than just technology: deputy minister
Đài TH Hà Nội: Hội thảo chuyển đổi số trong trường đại học
Đào tạo Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ cho cán bộ TYM
Việt Nam News: Women embrace path to entrepreneurship