Chương trình, dự án liên kết

Báo GD & TĐ: Phụ nữ khởi nghiệp – Chọn lối đi riêng
Khóa tập huấn Kỹ năng quản trị kinh doanh cho ban quản lý HTX
Tập huấn: Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên Bình đẳng Giới
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về Bình đẳng Giới
Lễ bàn giao trang thiết bị của Viện FES Việt Nam dành cho Học viện Phụ nữ Việt Nam
Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Giảng viên nguồn về Giới”
Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Cộng hòa Liên bang Đức
Học viện Phụ nữ Việt Nam gặp mặt chia tay Chuyên gia chương trình Fulbright
Tập huấn giảng viên nguồn về Giới tại Seoul, Hàn Quốc.