Chương trình, dự án liên kết

Bế giảng lớp lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội LHPN Lào 2016
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào năm 2016
Nhật ký trên xứ sở kim chi
Tập huấn phần mềm SPSS