Các tổ chức Đảng, Đoàn thể

Giới thiệu về Đoàn Thanh Niên Trường CBPN TW
Thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật tại Ba Vì-Hà Nội
Đại hội Đảng bộ Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015
Tổ chức và đội ngũ đảng viên Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương
Cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”
Vui trung thu
Tham gia hiến máu nhân đạo
Tin đoàn thanh niên