Công Đoàn Học viên

Học viện Phụ nữ Việt Nam chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Công đoàn Học viện tổ chức giải cầu lông mở rộng
Học viện Phụ nữ Việt Nam chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam
Lễ gặp mặt đầu xuân Ất Mùi
Vui trung thu