Phòng Hợp tác Quốc tế & Quản lý KH

Vòng bán kết cuộc thi: VWA's Got Talent
Diễn viên Thu Quỳnh làm giám khảo vòng bán kết cuộc thi VWA's Got Talent
Vòng bán kết cuộc thi VWA's Got Talent
Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023
Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên Khoa Truyền thông đa phương tiện, Khoa Công tác xã hội và Khoa Giới & Phát triển
Đại hội chi đoàn Hành chính nhiệm kỳ 2023 – 2024
Thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2023
Thông báo kết quả xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2024