Khoa Khoa học cơ bản

Ngày 01/7/2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 cho các tân cử nhân.
Chiều ngày 24/5/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 (bản sửa đổi, bổ sung)
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 (đã sửa đổi, bổ sung)
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia hiện đang đang thu hút trên 10.000 sinh viên, học viên tham gia học tập. Năm 2024, Học viện thông báo xét tuyển 11 ngành đào tạo đại học, 3 ngành thạc sĩ, 2 ngành Tiến sĩ.
Năm 2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tuyển sinh 11 ngành đại học, 3 ngành Thạc sĩ, 2 ngành Tiến sĩ.
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023