Bồi dưỡng SV, học viên Quốc tế tại VN

Trong những năm qua, thực hiện Thỏa thuận và Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, Hội LHPN hai nước Việt Nam – Lào cũng đã có nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ liên quan đến công tác bồi dưỡng qua nhiều giai đoạn và phối hợp tổ

Hoạt động của cán bộ Hội LHPN Lào tại Việt Nam
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào năm 2022
Phóng sự ảnh: lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào năm 2022
Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào năm 2022
Học viện Phụ nữ Việt Nam bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Lào 2018
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào năm 2018